סוגי משלוחים

ניתן להשתמש בסוגי משלוחים כדי לקבץ מוצרים מסוגים דומים ולהשתמש בהם על ידי חלק משיטות המשלוח, כמו משלוח בתעריף קבוע, כדי לספק תעריפים שונים לקבוצות מוצרים שונות.

לדוגמה, בעזרת סוגי משלוחים ומשלוח בתעריף קבוע, ניתן ליצור עלויות תעריף קבוע שונות עבור סוגים שונים של מוצרים, כמו פריטים בעלי גודל גדול ופריטים בעלי גודל קטן.

הוספת סוגי משלוחים

 • נווטו אל ווקומרס > הגדרות > משלוחים > סוגי משלוחים
מקור: woocommerce.com

המסך מציג סוגי משלוחים קיימים

 • בחרו “הוסף סוג משלוח” מתחת לטבלה. שורה חדשה תופיע.
מקור: woocommerce.com
 • הזינו שם ותיאור לסוג המשלוח. ניתן להשאיר את השדה “Slug” ריק ולתת למערכת ליצור זיהוי ייחודי אוטומטי, או ניתן להזין זיהוי ייחודי בעצמכם.
 • שמרו את סוג המשלוח החדש.

עריכה ומחיקה של סוגי תשלום

כדי לערוך או למחוק מחלקת משלוח:

 • העבירו את הסמן מעל שם מחלקת המשלוח. אפשרויות יופיעו.
 • בחרו “עריכה” כדי לשנות את השם, הזיהוי הייחודי או התיאור. או בחרו “הסרה” כדי למחוק את מחלקת המשלוח.
מקור: woocommerce.com
 • שמרו את סוגי המשלוחים לאחר ביצוע השינויים.

שיוך סוגי משלוחים למוצרים 

כדי להחיל סוגי משלוחים על קבוצת מוצרים מסוימת (לדוגמה, פריטים גדולים או משקלים), עליכם לשייך אותם.

 • עברו אל: WooCommerce > מוצרים.
 • בחרו את המוצר ולחצו על “עריכה”.
מקור: woocommerce.com

עברו אל “משלוח” ובחרו את “סוג המשלוח” מתוך רשימת הנפתחת.

מקור: woocommerce.com

בתמונה למעלה: שיוך סוג משלוח למוצר פשוט/רגיל

מקור: woocommerce.com

בתמונה: שיוך סוג משלוח למוצר בעל תכונות משתנות (באנגלית: Variable Product)

כל מוצר יכול להיות קשור לקבוצת משלוח אחת בלבד.

 • עדכנו את המוצר כדי לשמור את השינויים.

עריכה מרובה של סוגי משלוח

כדי לערוך קבוצות משלוח באופן מרובה:

 • נווטו לתפריט: ווקומרס > מוצרים.
 • בחרו את המוצרים שברצונך לערוך על ידי סימון התיבות בצד שמאל.
מקור: woocommerce.com
 • בחרו באפשרות עריכה מהתפריט הנפתח “פעולה מרובה”, ולאחר מכן לחץ על “החל”. מסך חדש יופיע.
 • בחרו סוג משלוח מהתפריט הנפתח.
מקור: woocommerce.com

לחצו על ״עדכון״ על מנת לשמור את השינויים.

מקורות

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים קשורים